Klankland TAAL DER SCHONE KLANKEN
het land dat in werkelijkheid niet bestaat

Als ik even niets weet te schrijven voer ik terug naar klanken welke mij voldoening geven en  voor hen die vreemde talen liefhebben maar ze niet kunnen lezen en begrijpen. Puur alleen uitgaan van schone klanken vorm en beeld: muziek in poŽzie die men zelf bepaalt!

*

Modeny dem dan

steblemja
skarideri vlotaya skem
blockda, blockda
brockda yem
braya sma

naran steran clavoyama
sucremi braya suremi
naran steran
modeny mi
modeny mi dem dan

*

Maskarit haert

joprinago
kli vangi tra
usqua mi dilanga

si markalte aerde
grunak blauak brak
wotar prengli troager trog

maskarit haert la velboar tred
i kuster wearmke lunderlyp
komar liber og